Privacyverklaring Voor Morgen

Wie zijn we?

Voor Morgen HR Diensten B.V.

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.


Van wie verzamelen we de persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens van een drietal doelgroepen. Zie voor meer informatie per doelgroep verderop deze pagina. Wij verzamelen persoonsgegevens van:


Bezoekers en gebruikers van de website

Als je onze website bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om deze te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:

 • met jouw toestemming
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • in het kader van een gerechtvaardigd belang, om de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers, bedrijfsmiddelen en informatie te waarborgen en bewijslast te kunnen verzamelen


Sollicitanten en (potentiële) kandidaten

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling en advies

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).


Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van zakelijke relaties of geïnteresseerden (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten,(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • op grond van jouw toestemming.


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je onze websites bezoekt
 • je de vragenlijsten gekoppeld aan onze campagnes invult
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van je hebben gekregen;

 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen
 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Voor Morgen HR Diensten B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, en IT-consultants)
 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.


En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”


Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • rectificatie van je persoonsgegevens
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
 • overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met jouw contactpersoon en/of vestiging.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen, klachten of heb je (vermoedelijk) een datalek gevonden, neem dan contact op met info@voor-morgen.com


Wijzigingen

Voor Morgen HR Diensten B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in maart 2024.


Meer informatie
1. Bezoekers en gebruikers van de website

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 Voor Morgen HR Diensten B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Voor het tonen van relevante advertenties op websites van andere partijen of social platforms maken we gebruik van technieken waarbij uitsluitend relevante informatie wordt doorgegeven aan deze derde partijen. Jouw mailadres en telefoonnummer kan gehasht worden doorgegeven, zodat alleen de partijen waar jij je hebt aangemeld jou kunnen herkennen en de voor jou relevante advertenties kunnen tonen. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.


Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om; 

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn, dit kan ook gaan over vacatures
 • je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 

2. Sollicitanten en (potentiële) kandidaten

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

 

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: 

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en salarisindicaties
 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.

  

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder; bemiddeling en advies.Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 

 • (correct en duidelijk) met je te communiceren
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht
 • je te benaderen voor eventuele andere rollen dan waar je primair op hebt gesolliciteerd. Dat doen we uitsluitend met jouw toestemming
 • je te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, dit kan ook gaan over vacatures
 • gegevens te verwerken ten behoeve van events, waar je aan deelneemt
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
 • onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk
 • je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen
 • een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

 

Dat betekent (d.d. maart 2024) dat we je gegevens tot maximaal 4 weken na afsluiten van de vacature waar jij primair op hebt gesolliciteerd mogen bewaren. Na afloop van die periode ontvang je van ons de vraag of we je gegevens nog langer mogen bewaren. De maximale bewaartermijn bedraagt dan 1 jaar, waarna opnieuw om toestemming tot verlenging wordt gevraagd.

 

Indien je geen toestemming verstrekt, worden je gegevens volgens wettelijke richtlijnen verwijderd of geanonimiseerd.


 3. Zakelijke relaties

 We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou? 

 • naam en contactgegevens
 • functie
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 Wij verzamelen jouw gegevens om; 

 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
 • met jou te kunnen communiceren
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn
 • gegevens te verwerken ten behoeve van events waar je aan deelneemt
 • om te kunnen factureren
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
 • om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
 • onze dienstverlening te verbeteren.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.